Služby

Lidé mají dnes daleko méně času a mnohem více starostí než dříve. Veškeré obory se
rozvíjejí velmi dynamicky. I ten Váš, ve kterém působíte. Potřeba plnit stále více úkolů ve špičkové kvalitě zavdává příčinu, proč se dnes stále častěji obracíme na profesionály v různých oborech, které se nás přímo netýkají, a kterým ne zcela rozumíme. Profesionálové v různých oborech nám šetří již tak drahý čas, starosti i peníze.


Naším oborem, ve kterém jsme profesionály, je stavebnictví.

Klienty naší společnosti jsou investoři, nadnárodní společnosti a investiční fondy, architekti, bytová družstva, společensví vlastníků jednotek a stavební firmy, pro které zajišťujeme odborné konzultace a navazující komplexní projekční činnost a realizaci specializovaných konstrukcí. Naší doménou jsou technická a konstrukční řešení s požadavky na vysokou odbornou úroveň.

Projektová činnost ve stavebnictví a realizace specializovaných konstrukcí

Původcem všeho je myšlenka, kterou vyslechneme většinou při osobním setkání. Tato je zachycena ve studii, jejiž součástí může být pro dokonalou představu také vizualizace. Ve chvíli, kdy zjistíme, že jsme Vaši myšlenku precizně zachytili ve studii, vyhotovíme projekt pro stavební povolení v rozsahu pro dotčené orgány, jejichž stanoviska potřebujeme pro vyjádření stavebního úřadu. Všechna nezbytná stanoviska dotčených orgánů spolu s projektem pro stavební povolení následně předložíme stavebnímu úřadu. V době, kdy probíhá stavební řízení, vyhotovíme prováděcí projekt, který je nezbytný pro správnou a konečnou cenovou nabídku firem, které budou Váš záměr realizovat.
Více zde

Inženýrská činnost ve výstavbě

Technickou stránku projektu Vašeho záměru je nutné také ošetřit po legislativní stránce. Dle platných zákonů a předpisů naší země může být mnoho úřadů, institucí a subjektů, jejichž stanoviska nebo vyjádření je pro úspěšné povolení stavebního úřadu nezbytné. Není vždy jednoduché se vhodně zorientovat v aktuální a platné legislativě. Díky našim zkušenostem a vynaloženému úsilí zajistíme, že celý tento legislativní proces proběhne zcela správně a bez zbytečných časových průtahů.
Více zde

Autorský dozor výstavby

Bezchybný projekt spolu se souladem s legislativou je první velký krok k úspěšné realizaci Vašeho záměru. Mezi projektem a jeho úplnou realizací je prostor, ve kterém se teorie setkává s praxí. Výsledné dílo se v praxi může od projektu lišit. Abychom minimalizovali odchylku reálného provedení záměru od jeho podoby v projektu, v průběhu stavby místo navštěvujeme a systematicky a pečlivě kontrolujeme soulad s projektem, a to v samotném provedení i v použitých materiálech a postupech. Dohlížíme na to, abyste zaplatili skutečně za to, co je v projektu.
Více zde

Statická posouzení staveb a konstrukcí

Myšlenka stavebního záměru je směsí emotivních a racionálních potřeb. Oku lahodící moderní designové prvky stavebního záměru stejně tak i technicky účelové stavební úpravy je třeba ověřit a sladit s principy fyziky. Jedním ze základních předpokladů funkční a bezrizikové stavby nebo stavebních úprav je soulad se statickým výpočtem a modelem, který je výstupem statického posouzení. Statický posudek může zaujímat i první místo např. při rozhodnutí koupit starou nemovitost nebo při rozhodnutí sanovat nemovitost poškozenou živelnými událostmi.
Více zde

Požární bezpečnost staveb

Pro pohodlný život jsme obklopeni elektřinou i plynem. Koncové spotřebiče těchto sítí jsou, ať už z příčin vadných výrobků nebo z příčin nedbalostních, potenciální zdroje požáru. Požár je také jedním z nejčastějších příčin devastace obydlí. Je proto nezbytně nutné, aby veškerá zástavba byla vystavěna dle aktuálních a platných požárních předpisů, které pomáhají omezit riziko požáru nebo zvyšují šance na bezpečný únik osob z požárem zasažených prostor. Proto téměř každému schválení projektu předchází stanovisko Hasičského záchranného sboru, který ke svému vyjádření čerpá z požárně bezpečnostního řešení.
Více zde